Hvad er XBRL?

Forkortelsen står for eXtendable Business Reporrting Language. XBRL er international standard der er udviklet til brug for udveksling af finansiel information i elektronisk form.

XBRL teknologien kan opdeles i tre områder.

1.       Beskrivelse af hvad der kan/skal udveksles af finansiel information. Denne beskrivele angives i en taksonomi.

2.       Udformning af den finansielle leverance. Leverancen kaldes også en xbrl-fil eller en xbrl instans.

3.       Læsning af finansiel leverance.

XBRL standarden fastsætter regelsættet på hvert af de tre områder.

Når der skal udveksles oplysninger i XBRL skal der først laves en model over hvad der skal rapporteres. Modellen bliver beskrevet på elektronisk form i en taksonomi. Taksonomien beskrives således

·         Feltindhold af hvad der kan rapporteres

·         Beskrivelse af indhold i forskellige sprog

·         Beskrivelse af strukturer (dimensioner)

·         Valideringsregler

·         Referencer til regler, der ligger til grund for de enkelte felter i taksonomien

Når der laves en finansiel xbrlrapport, må rapporten kun indeholde elementer der er defineret i taksonomien. Rapporten skal derfor indeholde en reference til taksonomien.

Rapporten kan ikke læses og forstås uden kendskab til indholdet i taksonomien.

 

 

Footline Contact